Bu Benim Eserim Proje Yarışması
Bu Benim Eserim Proje Yarışması Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

Bu Benim Eserim Proje Yarışması, ilköğretim matematik ve fen bilimleri müfredatında yer alan konularda yapılacak araştırma projelerini kapsamaktadır. Bu nedenle, uygulama projeleri ( teknoloji, tasarım vb. ) değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Bu yıl ayrıca bir öğrenci bir proje ile katılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren proje değerlendirmeleri görüşmeler
yoluyla yapılacaktır. Öğrenciler projelerin değerlendirilmesinde kullanmak üzere
fotoğraf, video, grafik, şekil, tablo vb. araçları kullanarak bir sunum hazırlayacaktır.
Bölge koordinatörlükleri tarafından öğrencilerin bilim kuruluna sunum yapabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılacak, her projenin eşit sürelerde sunulmasına imkân veren bir planlama yapılacaktır.

Bu Benim Eserim Proje Başvuru Tarihi 20 Eylül 2010- 4 Şubat 2011

Bu Benim Eserim Proje yarışması ile ilgili ayrıntılı bilgi ve duyurular

Bu Benim Eserim Başvuru Klavuzu

Bu Benim Eserim Proje Başvuru Sayfası

Bu Benim Eserim Proje Sunumu

 

 


Geçmiş Yıllara Ait Fen Ve Matematik Proje Sayfaları
2006 Yılı Bu Benim Eserim Proje Katalogu
2007 Yılı Bu Benim Eserim Proje Katalogu
2008 Yılı Bu benim Eserim Proje Katalogu

2009 Yılı Bu benim Eserim proje Katalogu

2010 Yılı Bu Benim Eserim Proje Katalogu


İlköğretim öğrencilerine yönelik Matematik ve fen Bilimleri proje çalışması
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı(EARGAD) ve TÜBİTAK'ın katkılarıyla düzenlenen "Bu Benim Eserim Yarışması"

Bu çalışmanın amacı, ülkemizin ihtiyaç duyduğu geleceğin bilim insanlarını
yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri
etkinlikleri ülke genelinde ilgiyi - katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek,
geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var
olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh
kazandırmaktır.

ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ
• Öğrencileri matematik ve fen bilimleri alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek,
• Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam
hazırlamak,
• Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler
ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

http://earged.meb.gov.tr/bubenimeserim/