Simülasyon Yöntemi
   
 

Bir sistemi temsil edebilecek bir model oluşturma işlemidir.

Simülasyon gerçek sistemin modelinin tasarımlanması ve bu model ile sistemin işletilmesi amacına yönelik olarak , sistemin davranışını anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesi sürecidir.
Yöntemde öğrenciler için gerçek yaşamdan örnek oluşturulur ( Örneğin; sınıfın bir büro haline dönüştürülmesi, laboratuarlar, atölyeler gibi ).
Bu ortam içinde öğrencilere problem ya da görev verilir.
İş yapma sürecinde öğrenciler kendi bilgi ve becerilerini öğretmen desteği ile kullanırlar.