6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
1. Ünite Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme
   
Değerlendirme
Soruları
Canlılarda Üreme büyüme Gelişme ::
   
Konu Özeti Hücre ve Organelleri :: İnsanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme :: İnsanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme :: Tek ve Çift Yumurta İkizleri indir :: Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve Gelime :: Üreme Tablosu :: Çiçeğin Kısımları :: Çiçekli Bitkide Üreme ve Çiçeğin Hayat Döngüsü :: Tohumun Yapısı ve Çimlenme Olayı :: Hayvanlarda Üreme ::
   
Resimler Mikroskop :: Dişi Üreme Sistemi :: Erkek Üreme Sistemi :: Hücre Bölümleri :: Hücre Çeşitleri :: İnsanda Döllenme :: Kelebekte başkalaşım :: Kelebekte Başkalaşım Döngüsü :: Kurbağada Başkalaşım :: Sperm Hücresi :: Yumurta Hücresi :: Tek Yumurta İkizleri :: Çift Yumurta İkizleri :: Yumurta İkizleri :: Çiçeğin Bölümleri :: Çiçekte Erkek Organ :: Çiçekte Dişi Organ :: Bitkinin Hayat Döngüsü :: Çiçekli bitkide Döllenme :: Tohumun Yapısı :: Çimlenme Olayı ::
   
Etkinlik Mikroskobu Tanıyalım :: Üreme Tablosu ::
   
Boşluk Doldurma Hücre ve organelleri :: Organeller ve İnsanda Üreme Hücreleri :: Hayvanlarada ve Bitkilerde üreme Hücreleri ::
   
Bulmaca Bulmaca 1 :: Bulmaca 2 :: Bulmaca 3 :: Bulmaca 4 ::
   
Doğru Yanlış Hücre ve Organelleri :: İnsanda Üreme Büyüme Gelişme ::
   
Eşleştirme Eşleştirme 1 ::
   
Klasik Sorular Hücre veOrganelleri :: İnsanda Üreme Büyüme Gelişme :: Hayvanlarda ve Bitkilerde Üreme Büyüme Gelişme ::
   
Pdf Konular Çiçekli Bitkinin Hayat Döngüsü ::
   
Sunumlar Hücre :: Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme :: İnsanda Üreme :: Hücre Bölümleri ::
     
  Fen Video Döllenme - Bebeğin Gelişimi :: Hücrenin yapısı ve Organellerin Görevleri :: Meyvenin Oluşumu ::
 
   
  KAZANIMLAR
1- Hücre ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta gözlemleyerek çizer (BSB-1,2,3).
1.2. Hücrenin temel kısımlarını levha, model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
1.3. Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeler (BSB-1,2,5,6).
1.4. Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu canlılık özelliklerini gösterdiğini vurgular.
1.5. Farklı tipte hücrelere örnekler verir.
1.6. Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle dokuların oluştuğunu belirtir.
1.7. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.

2- İnsanda üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Üremeyi sağlayan sperm ve yumurtanın görevlerine göre farklı yapılar kazanmış hücreler olduğunu fark eder.
2.2. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları model, levha, şema üzerinde gösterir.
2.3. Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini oluşturduğunu ifade eder.
2.4. Sperm/ yumurta/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar.
2.5. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırır ve sunar (BSB-32).
2.6. Büyümeye bağlı olarak değişen yaş-boy-kütle ilişkisini yorumlar (BSB-28,29,30).
2.7. Gözlemleri sonucunda insanın gelişim dönemlerini isimlendirerek belirgin özelliklerini listeler (BSB-1,27).

3- Ergenlik ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal değişimleri sıralar.
3.2. Ruhsal ve bedensel değişimleri katkı sağlamak ve yardım almak amacıyla ailesi/akranları/ kişisel gelişim uzmanları ile paylaşır ( TD-3).
3.3. Ergenlik döneminin insan yaşamının doğal bir dönemi olduğunun farkına varır.
3.4. Ergenliği sağlıklı geçirebilmek için yapılması gerekenleri fark eder.
3.5. Büyüme, gelişme ve ergenliğin, araştırıldığı tartışıldığı ve paylaşıldığı küçük ve büyük toplumsal organizasyonların önemini fark eder; böyle organizasyonlarda yer almaya gönüllü olur ( TD-5).

4- Hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Hayvanların bir hayat döngüsünün olduğunu örneklerle açıklar (BSB-1,32).
4.2. Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder.
4.3. Yavru bakımı açısından hayvan gruplarındaki farklılıkların nedenlerini açıklar.
4.4. Gelişim dönemlerinde başkalaşım geçiren hayvanlara örnek verir (BSB-32).

5- Çiçekli bir bitkide üreme ile ilgili olarak öğrenciler;
5.1. Çiçeğin kısımlarını gösterir/çizer (BSB-1,2).
5.2. Çiçeğin kısımlarını model, levha, şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
5.3. Çiçekli bir bitkide tozlaşmayı sağlayan etkenleri belirtir.
5.4. Çiçekli bir bitkide döllenmeyi açıklar.
5.5. Bir çiçek modeli üzerinde tohum ve meyvenin nerede oluştuğunu belirtir.
5.6. Bitkilerin çok sayıda tohum oluşturmasının sebebini tartışır.
5.7. Bitkilerin tohumlarının yayılma yollarını ve sonuçlarını araştırır (BSB-25).
5.8. Birçok meyve ve tohumun hayvanlar ve insanlar için besin kaynağı olduğunu örnekleriyle sunar (BSB-25 , 32).
5.9. Bitkilerden elde edilen ürünlerin teknolojik gelişmelere paralel olarak çeşitlendiğini fark eder (FTTÇ- 5,17, 31).

6- Bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;
6.1. Bitkilerin hayat döngüsünün olduğunu örneklerle gösterir (BSB-1, 32).
6.2. Çimlenmeye etki eden faktörleri kontrollü deneylerle gözlemleyerek elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar (BSB-1, 11-19, 23, 25, 27, 28, 30, 31).
6.3. Büyüme için gerekli etkenlerin neler olduğunu kontrollü deney yaparak gözlemler(BSB-1,11,12 , 13, 14,17,18, 27, 28, 29, 30).
6.4. Organik tarımı açıklar.
6.5. Organik tarımın insanlık için önemini fark eder (BSB-25, 32 ; FTTÇ-5 , 37; DT-5).